A descriptive subtitle

  • "Ik kan mij niet meer voorstellen dat ik zelf de boekhouding deed."

    Ronald Leendertse, freelance webdesigner
  • "Ideaal, ik kan me bezig houden met wat ik leuk vind aan mijn werk."

    Michael de Boer, freelance loodgieter
 

Nieuws


De flexwerker moet meer rechten krijgen.24.08.2012 | Volgens de SP en de PvdA moeten de flexwerkers betere rechten krijgen.
Voor de partijen was de ongelijkheid op de werkvloer een van de belangrijkste redenen om dit initiatiefwetsvoorstel te schrijven. Op deze manier zullen de verschillen in contracten tussen flexwerkers en vaste medewerkers worden verkleind.

Hierdoor wordt meer de nadruk gelegd op of je een goede medewerker bent of niet, en minder op het type contract dat je hebt.De rechten om dit te realiseren moeten o.a. gaan inhouden dat flexwerkers, net als vaste werknemers, een ontslagvergoeding moeten krijgen als hun contract afloopt. Ook willen de partijen dat na maximaal 2 jaar een vast contract wordt aangeboden. De werkgever die zo’n vast contract aanbiedt zal daarvoor beloond worden met lagere WW premies.

Volgens de SP en PvdA zouden contracten van minder dan 6 maanden geen proeftijd meer mogen hebben. Op deze manier zal er meer werkzekerheid worden gecreëerd. 

Meer nieuws

14.05.2012

AVV-loze periode?

Sinds 1 april is die AVV afgelopen. Dit betekent dat ongebonden uitzendbureaus vallen onder het Burgerlijk Wetboek. En dat ongebonden uitzendbureaus strikt genomen vanaf dat moment niet meer de ABU-CAO mogen toepassen, maar terugvallen op de inlenersbeloning voor de arbeidsvoorwaarden en 


14.09.2012

PvdA jaagt ZZP'ers tegen zich in het harnas

Twee dagen voor de verkiezingen heeft de PvdA zich niet populair gemaakt onder ZZP’ers. Naar aanleiding van een blog van Mathijs Bouwman op z24 is duidelijk geworden dat de PVDA de zogeheten arbeidskorting de komende 4 jaren wil gaan afbouwen. De grootste ophef is ontstaan doordat de PVDA deze plannen niet in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen, maar wel heeft laten doorberekenen door het Centraal Plan Bureau. Het gaat om een bedrag van honderden euro’s op jaarbasis die de ZZP’ers in de toekomst mis zullen lopen...


29.09.2010

BackOffice uitzendorganisatie wel of niet uitbesteden?

Voor veel uitzenders/detacheerders is het altijd een van de opstartvragen, wat moeten we met onze BackOffice doen? Een vraag waar eigenlijk vrij gemakkelijk antwoord op kan worden gegeven, in de start-up fase altijd uitbesteden.


21.11.2012

Werkloosheid neemt toe

In oktober is in Nederland het aantal werklozen tot 455.000 gestegen (5,8% van de beroepsbevolking).

4 maanden achter elkaar stijgt de werkloosheid zowel onder mannen als vrouwen. Het aantal werklozen neemt voornamelijk toe onder de 25 tot 45 jarigen.


20.12.2011

Uw Belasting teruggave regelen met een T-biljet of een P-formulier kan nog tot het einde van dit jaa

Tot 1 januari 2012 kan nog belasting worden teruggevorderd voor het belastingjaar 2006, of uiteraard voor eventuele latere jaren.


19.03.2012

Veel zzp-er’s beschikken over financiële buffer

Uit onderzoek van de kamer van koophandel is gebleken dat bijna twee derde van de zzp-ers beschikt over een financiële buffer voor magere tijden. Voorbeelden van een dergelijke buffer zijn: geld op de bank (49 %), een eigen woning (35 %), aandelen en/of obligaties (12%) of een combinatie hiervan.


02.01.2012

“De tweede kamer neemt flexarbeid onder de loep”

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver heeft op 20 december 2011 steun gekregen voor het houden van een hoorzitting over de positie van tijdelijke krachten en de verschillende vormen van flexarbeid, waaronder uitzendkrachten, zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), en het werken onder een payrollconstru


08.12.2012

Wettelijke minimumlonen stijgen met 0,79% per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 stijgen de brutobedragen van de wettelijke minimumlonen (WML) en minimum jeugdlonen als gevolg van de gemiddelde contractloonontwikkeling.
Dit is opgenomen in art. 14 van de WML, waarin de aanpassing van het minimumloon wordt geregeld. 


16.08.2011

VPO CAO eindigt definitief per 31 december 2011, wat nu?

Eerdere persberichten in de media hebben gemeld dat de VPO CAO dit jaar definitief ten einde is, de VPO CAO wordt niet verlengd. Per 1 januari 2012 zal in plaats hiervan de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling van kracht zijn. Daarnaast is de VPO een VPO Keurmerk aan het ontwikkelen.Neem contact
op met onze
service desk!

020-618 40 14