A descriptive subtitle

  • "Ik kan mij niet meer voorstellen dat ik zelf de boekhouding deed."

    Ronald Leendertse, freelance webdesigner
  • "Ideaal, ik kan me bezig houden met wat ik leuk vind aan mijn werk."

    Michael de Boer, freelance loodgieter
 

Nieuws


De flexwerker moet meer rechten krijgen.24.08.2012 | Volgens de SP en de PvdA moeten de flexwerkers betere rechten krijgen.
Voor de partijen was de ongelijkheid op de werkvloer een van de belangrijkste redenen om dit initiatiefwetsvoorstel te schrijven. Op deze manier zullen de verschillen in contracten tussen flexwerkers en vaste medewerkers worden verkleind.

Hierdoor wordt meer de nadruk gelegd op of je een goede medewerker bent of niet, en minder op het type contract dat je hebt.De rechten om dit te realiseren moeten o.a. gaan inhouden dat flexwerkers, net als vaste werknemers, een ontslagvergoeding moeten krijgen als hun contract afloopt. Ook willen de partijen dat na maximaal 2 jaar een vast contract wordt aangeboden. De werkgever die zo’n vast contract aanbiedt zal daarvoor beloond worden met lagere WW premies.

Volgens de SP en PvdA zouden contracten van minder dan 6 maanden geen proeftijd meer mogen hebben. Op deze manier zal er meer werkzekerheid worden gecreëerd. 

Meer nieuws

16.06.2010

Moeilijker om een vakantiebaan te vinden.

Jongeren hebben het dit jaar moeilijker met het vinden van een vakantiebaan. Vorig jaar had één op de tien jongeren rond deze periode  nog geen vakantiebaan gevonden. 


26.06.2012

Mannelijke zzp’s hebben 40% meer winst dan hun vrouwelijke collegae

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel een beduidend lager inkomen uit de eigen onderneming hebben dan mannelijke. Ook werken zij vaker dan mannen in sectoren die minder betalen. Bij mannelijke zzp’ers lijkt het opleidingsniveau geen rol te spel


01.06.2012

Het Kunduz Akkoord – de belangrijkste maatregelen

Wat betekent het Kunduz akkoord voor werkgevers? Hieronder de belangrijkste maatregelen op een rijtje:


13.04.2010

Payroll branche wordt steeds groter

Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om het personeelsmanagement uit te besteden. De payrollbedrijven spelen goed in op deze behoefte van de ondernemer. 


07.05.2012

Netto kilometervergoeding voor werknemers

Volgens de MHP (de vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel) moet de belastingvrije kilometervergoeding omhoog. Nu mogen bedrijven 19 cent per zakelijke kilometer belastingvrij vergoeden aan hun personeel. Door de oplopende benzine prijzen is dit volgens de MHP te laag. Zij willen dat er 5 cen


16.02.2012

Flexmedewerkers niet altijd zonder risico’s

De voortdurende crisis maakt de vraag naar flexibele arbeid onverminderd hoog. De inzet van deze arbeid is niet altijd zonder risico’s


14.11.2011

Schoonmaken verdient beter dan werken in de Horeca

Amsterdam – Werknemers die voor het eerst beginnen met een baantje in de schoonmaakbranche, ontvangen ongeveer 25 % meer dan werknemers die voor het eerst beginnen in de horeca


23.05.2012

Vrouwelijke ZZP’er gaat beter om met geld

Uit een onderzoek van de Belgische zelfstandige organisatie NSZ, komt naar voren dat vrouwelijke zelfstandigen beter omgaan met hun geld en daardoor minder kans maken om failliet te gaan, dit in tegenstelling tot de mannelijke zelfstandigen.


20.02.2012

“Ook ZZP’er moet een veilige werkplek hebben”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft gehoor aan het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), om dezelfde veiligheidsregels te hanteren voor zowel zzp’ers als voor werknemers. Op een bouwplaats zullen bijvoorbeeld maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen gelNeem contact
op met onze
service desk!

020-618 40 14